The Prayer

THE PRAYER

Modlitba 
překlad: Candle, Davy 

 Světlo, které nám poskytneš
 V modlitbách budeme hledat tvoje světlo .

Zůstane v našich srdcích 
a držte je v našich srdcích .
Připomene se nám 
když hvězdy vycházejí každou noc .

Ty jsi ty věčné hvězdy 
v mých modlitbách,
nechť je toto naší modlitbou .

Existuje tolik víry 
když stíny vyplní náš den.
Vedou nás k místu 
průvodcem je tvoje milost .

 Dej nám víru, tak budeme v bezpečí,
máme sen o světě bez násilí 
a svět se spravedlností a nadějí.

Uchopte sousedovu ruku
jako symbol míru a bratrství.

 Síla, z níž jsme
Žádáme Tě o život s družností.

Je to naše přání 
a sledujte, jak nás z výše uvedených 
Že každý může najít lásku 
Doufáme, že každá duše najde 
 okolo sebe dalším duše k lásce .

Nechť je toto naše modlitba

 Stejně jako každé dítě

Modlím se, zvedáme k tobě oči 
a sleduj moje kroky, kam mám jít .

A pomoz nám být moudří, 
v době, kdy nevíme, 
nechť je toto naší modlitbou .

Když jsme ztratili náš cesty cíl,
vedou nás k tomu místu,
Tvá milost ať je nám průvodcem.
Dej nám místo, kde budeme v bezpečí.