L´Incontro

L´Incontro


Setkání


Překlad: Candle Wind

Text: Andrea Bocellioddělovač

Cítím se jako obr velký a šťastný,

který v objetí svírá, co je mu nejdražší.


V něžném rozpoložení důvěru a nevinnost.


Křehký život se jako ptáče

tísní na mých prsou,

tak trpělivě a sladce.


Jako ve snu otevřel se přede mnou

obraz budoucnosti.


Vidím sebe jako

starého smířeného muže,

jak sedí večer před krbem

a s dětským rozechvěním

očekává, až syn vejde.


Usměje se na něj,

a řekne jediné slovo,

laskavost.


Je to jako slib,který utěší,

radost v mysli,

jeho pohlazení,

probudil ve mně něco,

co už jsem dávno zapomněl.


Odvalil náhrobní kámen

v mém srdci,

rozechvěl jej dojetím.


Chlapeček, který se narodil,

aby obohatil můj život.


Na chvíli jsem se před ním zastavil,


držel ho v náruči a naslouchal

jsem chvění vzduchu.


Otevřel ručku,

dotknul se mého nosu,

mých úst.


Objímal jsem ho a svět se točil víc,

Vše kolem nás rozkvétalo.


Zůstal jsem nehybně stát,

A pak nás opět dostihl čas.


Otevřel ručku,

Dotkl se mého nosu

a já se pousmál.


Objímal jsem ho a svět se točil víc

Vše kolem nás rozkvétalo.


Nás svět je maličký bod,

Chumlík modrého světla,

který se otáčí a pochybuje

s dechem andělů.


Objímal jsem ho a svět se točil víc.


Svět, který se točí a pohybuje

s dechem andělů.


Objímal jsem ho

a jenom tak jsem tam stál.

oddělovač