E Chiove

E Chiove

Z anglického překladu přeložil Pete Shadow.

 obrázek

A prší

Jak je úzká ulice

Lidé mlčí

Tvoří průvod

Který postupuje velmi pomalu

Nikdo nezemřel

Nikdo není svatý

Nemůžeš slyšet hlas

Nezvoní zvony

Srdce zatím čeká

U hrající fontány


A prší na hlavy tvorů

Chtěl bych zachytit tento měsíc lanem

Vzít ho sebou daleko

Vzít ho sebou daleko

Tam kde nebe je nebe a nikdy netmavne


Prší v zemi nikoho

Chtěl bych umět

vmáčknout bolest

do této hořké řeky

která nikdy nedojde do moře

protože moře je daleko

a přitom je blízko


Jak dlouhá je tato silnice

Když jí nikdo nepřejde

Ztrácí se mezi kameny

Ve středu mapy

V trávě na zdi

Která stoupá a kleje

Kletby během dne

Večery nejsou o nic lepší

Srdce zatím čeká

U hrající fontány


A prší na hlavy tvorů

Chtěl bych zachytit tento měsíc lanem

Vzít ho sebou daleko

Vzít ho sebou daleko

Tam kde nebe je nebe a nikdy netmavne


Prší v zemi nikoho

Chtěl bych umět

vmáčknout bolest

do této hořké řeky

která nikdy nedojde do moře

protože moře je daleko

a přitom je blízko


do této hořké řeky

která nikdy nedojde do moře

protože moře je daleko

a přitom je blízko

 

 

 obrázek